Usługi

 • Przedstawicielstwo handlowe

  W Polsce i Europie Środkowej.

  Utrzymywanie relacji z posiadanymi klientami. Kontakt i wizyty u potencjalnych klientów.

  Zarządzanie magazynem oraz logistyką.

 • Wdrożenie handlowe

  Informacja i analiza rynków.

  Identyfikacja potencjalnych klientów, agentów, partnerów oraz dystrybutorów.

  Przygotowywanie misji handlowych i towarzyszenie podczas wizyt.

  Przedstawienie zaufanych usług (księgowych, podatkowych, prawnych, zasobów ludzkich)

 • Wdrożenie produktywne

  Doradztwo w zakresie przepisów prawnych, tworzenia spółek oraz dotacji państwowych.

  Wyszukiwanie i negocjowanie cen gruntów oraz budynków przemysłowych.

  Wyszukiwanie i wstępny wybór pracowników.

  Pośredniczenie w kontaktach z instytucjami.

 • Zarządzanie nieruchomości

  Pośrednictwa w sprzedaży i wynajmie mieszkań.

cookieassistant.com